ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań

Komisariat Policji Toruń Rubinkowo