Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Multi-Form II Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod nr KRS 0000129102, NIP: 6461011186 (kontakt e-mail: dane_osobowe@multiform.pl.

W jakim celu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?

  • Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte przez Ciebie w formularzu kontaktowym oraz marketing produktów i usług własnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • przesyłanie informacji handlowych o  produktach i usługach naszych partnerów, jeżeli wyraziłeś taką wolę i udzieliłeś nam na to zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W oparciu jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać nakłada na nas RODO i inne przepisy krajowe:

  • w oparciu o Twoją zgodę (np. gdy chcesz otrzymywać informację handlową naszych partnerów);Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś, wysłanie wiadomości z anulowaniem subskrypcji lub podobne) lub poprzez skontaktowanie się z osobą wyznaczoną ds. RODO.
  • na podstawie naszych uzasadnionych interesów;Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług);
  • na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia;

Formularze kontaktowe

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe. Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

INFORMACJA HANDLOWA

Jeżeli poprosiliśmy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi marketingu produktów i usług naszych i naszych partnerów biznesowych – możesz wycofać zgodę w każdym czasie wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail dane_osobowe@multiform.pl.

Przysługujące prawa:

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelką korespondencje w sprawę swoich danych osobowych możesz kierować na adres e-mail dane_osobowe@multiform.pl lub pisemnie na adres siedziby Multi-Form II Sp. z o.o., Tychy (43-100), ul. Fabryczna 11.

Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.