ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań

Osiedle Zielone Wzgórza ul. Bronisławy Śmidowicz