ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań

Budynek usługowy na Malcie w Poznaniu