ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań

Nowa siedziba komisariatu wodnej policji