ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza