ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań

Jednostka Wojskowa Poznań – Krzesiny