ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań

Budynek Mieszkalny przy ul. Konstytucji w Łodzi